Vlk. Tvor mírumilovný i dravý. Samotář i kolektivní. Ve smečce má úžasnou vlastnost, drží pospolu, dodržuje pravidla a nikoho nenechá na holičkách. Každý má svou úlohu a součinností všech je smečka silná.

O nás

35 let je doba, po kterou náš oddíl v různých tématických obměnách pracuje a přináší zábavu, poučení, cestování i poznávání nových míst.

Naše činnost je spíše vlastivědná, i když s turistikou úzce svázaná. Jsme spíše poznávací a pomáhající. Výkonnostní činnost a boj o stupně vítězů nás nechávají chladnými. Raději se brouzdat a vnímat okolí, poznávat a poznatky předávat.

Čím se zabýváme:

  1. základní tábornické znalosti a dovednosti - morseovka a jiné šifry, KPZ, mapy, uzly, ohně, vaření v přírodě,  správný obsah batohů na tůry a turistiku, práce se stanem ...
  2. tábory a soustředění - pravidelně v Kunčicích pod Ondřejníkem a Klokočově, ale i v naší klubovně při četných akcích pro nás i pro veřejnost...
  3. vlastivěda - něco málo o Bílovci, jeho okolí a okolních obcích s jejich návštěvou, eventuálně přespáním, návštěvy významných objektů i s přespáním ...
  4. zábavná činnost - hry, soutěže, sportovní aktivity, rukodělné dovednosti, k dispozici máme kuchyňku, hřiště, tělocvičnu ...
  5. pěší a cyklistické výlety - následující tříleté období především na vlastivědně a přírodovědně zajímavé objekty a pokud to jde, opět s přespáním (zámek Bílovec, Lednice, Bouzov, Náměšť na Hané, Šternberk, zřícenina hradu Šostýn, Bezručova a jiné turistické chaty ...

Kde sídlíme:
klubovna na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Čas schůzek:
každý pátek mezi 15. - 18. hodinou. V tomto čase budou ale pracovat od září 2019 družinky Vlčátek (5-7 let), Vlčat (7-9 let), Vlků (9-14 let) a Vlkodlaků (15+) v různých časech, které se budou prolínat, každá se svým vedoucím. Více na schůzkách rodičů, konaných 3x do roka.

V současné době jsme součástí T. J. Spartak Bílovec a působíme pod záštitou Asociace turistických oddílů mládeže, naším podporovatelem je i město Bílovec.

Kontakty

Hlavní vedoucí oddílu
Mgr. Radovan Rafaj
tel.: 773 559 706
e-mail: vlk111@centrum.cz

Vedoucí:
Tomáš Gallischek
tel.: 731 069 058                   Mgr. Lenka Malčíková            tel.: 732 790 097           Miroslav Valčík                           tel.: 721812099                   Karel Šmeidler                      tel.: 608 924 702                Tomáš Křístek                            tel.: 731 300 163                         Pavel Kupka                               tel.: 774 076 000

Další členové vedení oddílu:
Beáta Nezdařilová
tel.: 775 245 433               Markéta Šindlerová               tel.: 736 466 577

Oddílová poštovní schránka

Sokolovská 910
(vchod na internát GMK)
Bílovec
743 01

Oddílový účet

198074485/0300
Poštovní spořitelna